Regulamin szkółki

Sample title1. Zajęcia rozpoczynają się w październiku a kończą w maju. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 30 minut. 
2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i w obecności ratownika . W przypadku choroby instruktora , zorganizowane jest zastępstwo . 
3. Na zajęcia zapisywane są dzieci w wieku 4-16 lat . 
4. W trakcie zajęć rodzice nie mogą przebywać na terenie pływalni. 
5. W trakcie trwania szkółek szatnie są koedukacyjne ( Panie mogą wchodzić do męskiej szatni w celu pomocy swojemu dziecku i odwrotnie) 
6. Przed rozpoczęciem zajęć rodzice mają obowiązek uczestniczyć w pierwszym zebraniu ogranizacyjnym (wrzesień), na którym poznają regulamin szkółki i zasady obowiązujące w trakcie trwania zajęć. 
7. Osoby, które się zapisują na zajęcia przyjmują regulamin i przestrzegają go. 

Po konsultacji z  instruktorem , dzieci awansują na kolejny poziom ( od I-V). 

1. W zajęciach grupowych uczestniczy maksymalnie 12 dzieci.( pomijając pierwszy etap z rodzicami grupy do 20 dzieci) 
2. W nowych grupach (poziom I) rodzice uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi ( według wieku) . 
3. Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzymuje karnet upoważniający uczestnictwo w naszych zajęciach . 
4. Zapisy do grup prowadzone są  telefonicznie lub w kasie pływalni. 
5. Rodzice mają obowiązek 2 tygodnie przed rozpoczęciem  zajęć (termin wyznaczony przez organizatora) uczestniczyć w zebraniu organizacyjnym na którym dokonują wpłaty za bieżący semestr . 
6. Osoby które , zarezerwują miejsce a nie stawią się na zebraniu organizacyjnym tracą miejsce w grupie. 
7. Rodzice którzy chcą wypisać dziecko mogą to zrobić do 4 zajęć, ponosząc koszty jednej dodatkowej lekcji . 

Dodatkowe zapisy: 

1. Rodzice zapisujący dzieci po terminie nie płacą za zajęcia , które się odbyły . 

Opuszczanie zajęć: 

1. Dzieci, które opuściły zajęcia mogą je odrobić z inną grupą do końca trwania II semestru w danym roku szkolnym. Szkółka nie zwraca  pieniędzy za opuszczone zajęcia. 
2. Rodzicom, którzy chcą zrezygnować z zajęć nauki pływania po 4 zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy za karnet.      

Obowiązki organizatora 

1. "Szkółka " nie odpowiada za rzeczy zagubione w szatni lub pozostawione na basenie. 
2. zmianach zachodzących w trakcie trwania kursu rodzice będą informowani na zajęciach oraz na stronie internetowej szkółki. 
3. Organizator zapewnia sprzęt dydaktyczny . 
4. "Szkółka" ma prawo zmienić regulamin w trakcie trwania kursu .      

Obowiązki uczestników kursu 
1. Uczestnicy kursu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem "Szkółki Anita pływanie " i przestrzegać go należycie . 
2. Wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia proszę kierować do instruktorów szkółki . 
3. Prosimy o zapewnienie  dzieciom odpowiedniego stroju pływackiego ,  czepka podpisanego  imieniem  , okularków pływackich, klapek oraz płetw. 
4. Rodzice przebywający w trakcie zajęć w szatniach mają  obowiązek posiadać obuwie  zamienne ( klapki) . 
5. Najważniejszą rzeczą , którą dziecko powinno zabrać na zajęcia jest DOBRY HUMOR!!:)