SZKOŁA PŁYWANIA

DLA DZIECI W WIEKU

PRZEDSZKOLNYM

I SZKOLNYM

Regulamin PDF Drukuj Email
logo

Regulamin  "szkółki"

 1. Zajęcia rozpoczynają się w październiku a kończą w maju. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 30 minut.
 2. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów i w obecności ratownika . W przypadku choroby instruktora , zorganizowane jest zastępstwo .
 3. Na zajęcia zapisywane są dzieci w wieku 4-16 lat .
 4. W trakcie zajęć rodzice nie mogą przebywać na terenie pływalni.
 5. W trakcie trwania szkółek szatnie są koedukacyjne ( Panie mogą wchodzić do męskiej szatni w celu pomocy swojemu dziecku i odwrotnie)
 6. Przed rozpoczęciem zajęć rodzice mają obowiązek uczestniczyć w pierwszym zebraniu ogranizacyjnym (wrzesień), na którym poznają regluamin szkółki i zasady obowiązujące w trakcie trwania zajęć.
 7. Osoby, które się zapisują na zajęcia przyjmują regulamin i przestrzegają go.

Po konsultacji z  instruktorem , dzieci awansują na kolejny poziom ( od I-V).

 1. W zajęciach grupowych uczestniczy maksymalnie 12 dzieci.( pomijając pierwszy etap z rodzicami grupy do 20 dzieci)
 2. W nowych grupach (poziom I) rodzice uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi ( według wieku) .
 3. Każdy uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzymuje karnet upoważniający uczestnictwo w naszych zajęciach .
 4. Zapisy do grup prowadzone są  telefonicznie lub w kasie pływalni.
 5. Rodzice mają obowiązek 2 tygodnie przed rozpoczęciem  zajęć (termin wyznaczony przez organizatora) uczestniczyć w zebraniu organizacyjnym na którym dokonują wpłaty za bieżący semestr .
 6. Osoby które , zarezerwują miejsce a nie stawią się na zebraniu organizacyjnym tracą miejsce w grupie.
 7. Rodzice którzy chcą wypisać dziecko mogą to zrobić do 4 zajęć, ponosząc koszty jednej dodatkowej lekcji .
Dodatkowe zapisy:
 1. Rodzice zapisujący dzieci po terminie nie płacą za zajęcia , które się odbyły .
Opuszaczanie zajęć:
 1. Dzieci, które opuściły zajęcia mogą je odrobić z inną grupą do końca trwania II semestru w danym roku szkolnym.Szkółka nie zwraca  pieniędzy za opuszczone zajęcia.
 2. Rodzicom, którzy chcą zrezygnować z zajęć nauki pływania po 4. zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy za karnet.

 

Obowiązki organizatora

 1. "Szkółka " nie odpowiada za rzeczy zagubione w szatni lub pozostawione na basenie.
 2. O zmianach zachodzących w trakcie trwania kursu rodzice będą informowani na zajęciach oraz na stronie internetowej szkółki.
 3. Organizator zapewnia sprzęt dydaktyczny .
 4. "Szkółka" ma prawo zmienić regulamin w trakcie trwania kursu .

 

Obowiązki uczestników kursu

 1. Uczestnicy kursu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem "Szkółki Anita pływanie " i przestrzegać go należycie .
 2. Wszystkie wątpliwości i zastrzeżenia proszę kierować do instruktorów szkółki .
 3. Prosimy o zapewnienie  dzieciom odpowiedniego stroju pływackiego ,  czepka podpisanego  imieniem  , okularków pływackich, klapek oraz płetw.
 4. Rodzice przebywający w trakcie zajęć w szatniach mają  obowiązek posiadać obuwie  zamienne ( klapki) .
 5. Najważniejszą rzeczą , którą dziecko powinno zabrać na zajęcia jest DOBRY HUMOR!!:)066-smiley_face

 

 

 

Add_on_1


Terminy zajęć

Add_on_2

Galeria

Add_on_3

Regulamin

Add_on_4